Beviljade anslag 2023

Stiftelsen stödjer symposier och forskarsommarskolor där det bereds tillfälle att diskutera vetenskapliga problem av särskilt intresse för svensk forskning

Sammanlagt har Stiftelsen genom åren beviljat anslag om ett totalt belopp om drygt 47 miljoner kronor till 214 olika vetenskapliga symposier.

Under 2023 beviljades 1 650 000 kronor till sju symposier.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.