Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer anordnande av vetenskapliga symposier, utbildningsseminarier samt sommarskolor på forskarutbildningsnivå.

 

Stiftelsen

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982) i samband med att denne avgick som ordförande i bankens styrelse.

Sedan grundandet har närmare 45 miljoner kronor delats ut till 207 olika vetenskapliga symposier.