Stiftelsen

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982).

Donationen skedd i samband med att Marcus Wallenberg avgick som ordförande i bankens styrelse.

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

214 vetenskapliga symposier

Under 2023 beviljades 1 650 000 kronor till sju symposier. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 47 miljoner kronor delats ut till 214 olika vetenskapliga symposier.

#f8f7f4

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Ingrid Sundström, verkställande ledamot
Göran Sandberg, vice verkställande ledamot
Kåre Bremer, ledamot
Runar Brännlund, ledamot
Sven Strömqvist, ledamot
Maria Ågren, ledamot