Stiftelsen

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982).

Donationen skedd i samband med att Marcus Wallenberg avgick som ordförande i bankens styrelse.

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

187 vetenskapliga symposier

Under 2019 beviljades 1 040 000 kronor i anslag till sex symposier. Sedan Stiftelsens grundande har närmare 42 miljoner kronor delats ut till 187 olika vetenskapliga symposier.