Stiftelsen

Stiftelsen grundades den 30 mars 1976 genom en donation från Skandinaviska Enskilda Banken till hedrande av Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982).

Donationen skedd i samband med att Marcus Wallenberg avgick som ordförande i bankens styrelse.

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel ska användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

181 vetenskapliga symposier

Under 2018 beviljades 780 000 kronor i anslag till fyra symposier. Sedan Stiftelsens grundande har närmare 41 miljoner kronor delats ut till 181 olika vetenskapliga symposier.