Call for multi-discipline symposia

Current calls

deadline for applications
1
October 2024

Call (in Swedish)

Grants for symposia, seminars and summer schools at postgraduate level.

The application period begins September 1.

Anslag till symposier, utbildningsseminarier samt sommarskolor på forskarutbildningsnivå kan komma ifråga om de:

 • Har en tydlig akademisk förankring och håller hög vetenskaplig kvalitet

 • Har ett tydligt inslag av internationella föreläsare

 • Äger rum i Sverige

 • Redovisar en budget och en realistisk finansiering

 • Använder Stiftelsens – eller donators – namn i offentliga sammanhang

Ett anslag från Stiftelsen kan uppgå till mellan 50 000 och 250 000 kronor.

Vem kan söka?

Stiftelsen står öppen för ansökningar från kvalificerade svenska forskare och institutioner. Ansökningar bör avse aktuella forskningsområden där svenska forskare är framstående. Det är en extra merit om det tilltänkta symposiet stödjer unga svenska forskares vidareutveckling och möjligheter till internationella kontakter.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 september. Sista ansökningsdag är 1 oktober fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a bifogas:

 • Intyg från rektor, verksamhetschef eller liknande
 • Huvudsökandens CV
 • Projektbeskrivning inkl. preliminärt program och uppgift om vilka deltagare som ska inbjudas
 • Projektsammanfattning på svenska
 • Projektbudget inkl. finansiering från andra för samma symposium
 • Årsredovisning och stadgar (gäller ideella organisationer och stiftelser) 

Efter symposiets genomförande ska en skriftlig redovisning och en vetenskaplig rapport av vad symposiet åstadkommit sändas med e-post till Stiftelsen.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden i direkt anslutning till Stiftelsens styrelsesammanträde.

Beviljade ansökningar publiceras på Stiftelsens hemsida.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy