Beviljade anslag 2022

Stiftelsen stödjer symposier och forskarsommarskolor där det bereds tillfälle att diskutera vetenskapliga problem av särskilt intresse för svensk forskning

Sammanlagt har Stiftelsen genom åren beviljat anslag om ett totalt belopp om drygt 45 miljoner kronor till 207 olika vetenskapliga symposier.

Under 2022 beviljades 1 850 000 kronor  till fem symposier.

Wallenbergstiftelserna

Under 2022 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.